۲۹ مرداد، ۱۳۹۸
خانه » تغییر صدا

برچسب: تغییر صدا

پریمیر

فصل یازدهم | درس دوم: تغییر میزان بلندی صدا در طول زمان

فرهاد رمضانی
تغییر میزان بلندی صدا در طول زمان در این بخش از آموزش پریمیر به بررسی روش‌های تغییر بلندی صدای یک کلیپ در طول زمان پرداخته