۲۹ مرداد، ۱۳۹۸
خانه » روشنی‌ها و تاریکی‌ها

برچسب: روشنی‌ها و تاریکی‌ها

پریمیر

فصل چهاردهم| درس دوم: نحوه افزایش کنتراست

فرهاد رمضانی
نحوه افزایش کنتراست یکی دیگر از موارد مهمی که باید به آن توجه داشته‌ باشید کنتراست تصویر‌ است. در این کلیپ کنتراست خوبی از روشنی‌ها