۳۰ تیر، ۱۴۰۳
خانه » سمت راست موس

Tag : سمت راست موس

الفبای کامپیوتر

فصل دو | درس ششم: راست کلیک

فرهاد رمضانی
راست کلیک در فرایند حرفه‌ای شدن در استفاده از کامپیوتر یادگیری استفاده از کلیک راست بخش مهمی را به خود اختصاص داده است، واژه کلیک...