۲۹ مرداد، ۱۳۹۸
خانه » فیلم‌برداری در شب

برچسب: فیلم‌برداری در شب

پریمیر

فصل چهاردهم| درس ششم: تبدیل یک شات روز به شب

فرهاد رمضانی
تبدیل یک شات روز به شب فیلم‌برداری در شب بسیار پرهزینه می‌باشد به همین دلیل نیز گاهی تصویربرداری در روز انجام‌شده و با استفاده از