۲۹ مرداد، ۱۳۹۸
خانه » نوارهای مشکی

برچسب: نوارهای مشکی

پریمیر

فصل شانزدهم| درس پنجم: نوارهای مشکی

فرهاد رمضانی
نوارهای مشکی گاهی اوقات ممکن است که بخواهید این دو نوار مشکی را در بالا یا پایین ویدئو خود داشته باشید. به این نوارها Letter