21.7 C
تهران
۱ خرداد، ۱۴۰۳
Image default
خانه » فصل هشتم| درس اول : مفهوم Radio Pixel Aspect

فصل هشتم| درس اول : مفهوم Radio Pixel Aspect

در این بخش به بررسی تعدادی از خصوصیات کلیدی فایل‌های تصویری پرداخته می‌شود اکنون چنانچه بر روی این Footage کلیک‌کنید مشاهده می‌نمائید که ابعاد آن ۱۲۸۰ در ۱۰۸۰ پیکسل می‌باشد. در صورتی که بر روی Sequence کلیک‌کنید نیز مشاهده می‌کنید که ابعاد آن ۱۲۸۰ در ۱۰۸۰ می‌باشد. اما چنانچه بر روی این کلیپ در روی Program monitor کلیک‌کنید تا Active شود مشاهده می‌کنید که قسمت‌های دیگری از Footage نیز درکنار آن قرار دارد.
همچنین زمانی که این کلیپ را در Break باز می‌کنید. بنظر می‌رسد که کمی فشرده ‌شده‌ است. دلیل این امر مربوط به Radio Pixel Aspectمی‌باشد. چنانچه به قدر کافی بزرگنمایی را بر روی هر کلیپ ویدئویی یا عکس افزایش‌ دهید. می‌توانید مربع‌های کوچکی را مشاهده‌کنید که تصویر یا ویدئو را می‌سازند. در واقع این مربع‌ها اجزای سازنده پروژه هستند که نام آنها پیکسل می‌باشد در واقع پیکسل‌‌هامربع هستند اما در برخی Footageها و تلویزیون‌ها طول و عرض پیکسل‌ها برابر نمی‌باشند حال این بزرگنمائی را مجدداً به حالت پیشین بازگردانید تا در کادر جای‌شود. دلیل اصلی این‌است که در این Sequence از Radio Pixel Aspect مناسب استفاده نشده‌است برای تعیین PAR باید این مقدار عددی را در داخل پرانتز تغییر دهید در این Sequence ، PAR 1 می‌باشد به این معنا که طول و عرض پیکسل‌ها با هم برابرند. اما در صورتی که بر روی Footageکلیک‌کنید مشاهده می‌کنید که PAR ،۵/۱ می‌باشد به عبارت دیگر عرض پیکسل۵/۱ برابر طول آن است. به همین دلیل با وجود داشتن تعداد مساوی از پیکسل‌ها سایز آن‌ها موجب تفاوت بین Sequence و Footage شده‌است.حال فرض‌کنید که باید یک Sequence جدید ایجاد شود حال باید بر روی آیکنNew و سپس گزینه Sequence کلیک‌کنید. حال Folder DVC PROHD و سپس۱۰۸۰P را انتخاب نمائید مشاهده می‌کنید که تنظیمات Presets ،۱۲۸۰*۱۰۸۰ و Radio Aspect، ۵/۱ می‌باشد. بنابراین ابتدا بر روی آن و سپس بر روی Ok کلیک کنید حال این Footage را در این Sequence قرار دهید مشاهده می‌نمائید که تصویر بدرستی نمایش داده می‌شود. اکنون به همان روش ذکر شده یک Sequence دیگر ایجاد‌کنید.HD Radio Aspect در واقع ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ می‌باشد و نه ۱۲۸۰ در ۱۰۸۰.اما ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ با PAR مربعی برابر با ۱۲۸۰ با ۱۰۸۰ با PAR 5/1 می‌باشد. بعنوان مثال در این قسمت بر روی Okکلیک‌کنید هنگامیکه کلیپ را در این قسمت وارد می‌کنید مشاهده می‌کنید که مطابقت‌دارد. گاهی اوقات دوربین‌ها PAR مختص به‌خود را به‌کار می‌گیرند تا به این‌وسیله فیلم‌های بیشتری ذخیره‌کنند بنابراین مشکلات کشیده‌شدن و جمع‌شدن بوجود می‌آید به این ترتیب همان اطلاعات به روش‌های مختلف ذخیره می‌شوند به عنوان آخرین نکته توجه داشته‌باشید که تنظیم ابعاد پیکسل تنها راه دستیابی به سایز دقیق نیست. دست اندرکاران: آتنا میرزایی، ملیحه عسگری، فرهاد رمضانی

ترتیب پیشنهادی آسان پی سی

برای یادگیری پریمیر

مطالب مرتبط

Leave a Comment