۳۰ تیر، ۱۴۰۳
Image default
خانه » فصل پنجم | درس اول: کاربرد مارکرها

فصل پنجم | درس اول: کاربرد مارکرها

کاربرد مارکرها

در این بخش مارکرها را بررسی خواهیم ‌کرد با استفاده از مارکر می‌توانید در قسمتهای مختلف کلیپ و Sequence‌های موجود در پروژه خود نشانه‌هایی ایجاد کنید که به این‌وسیله می‌توان توضیحاتی در آن قرار داد ابتدا درباره Clip not‌ها توضیح داده می‌شود. ابتدا بر روی این کلیپ کلیک کنید با اجرای این ویدئو مشاهده می‌کنید که بیشتر قسمت‌های آن فوکوس ندارد. تعدادی کمی از Frame‌ها فوکوس مناسب دارند که آن‌ها از Frame 22 شروع می‌شوند اکنون باید این Frame‌ها را علامت‌گذاری کنید. به این‌ منظور ابتدا بر روی منوی Marker کلیک نمائید سپس گزینه Set clip marker و در ادامه Unnumbered را برگزینید. در صورت تمایل می‌توانید مارکرهای شماره‌دار را نیز انتخاب نمائید همان‌گونه که مشاهده می‌نمائید در این قسمت بر روی کلیپ و درFrame مورد نظر یک علامت به عنوان مارکر قرار گرفته‌است.
حال ویدئو را اجرا‌کنید تا فاز فوکوس مناسب تمام شود در این زمان آن را متوقف‌ کرده و مجدداً از منوی مارکر گزینه Set clip marker و سپس Unnumbered را برگزینید نکته جالب درباره مارکرها این‌است که می‌توان بین آن‌ها پیمایش‌ نمود. با فشرده نگه‌داشتن کلیدهای میانبر Ctrl+Shift و فشردن کلیدهای جهت‌‌دار چپ و راست میتوانید این کار را انجام ‌دهید. از آن‌جایی که ممکن‌ است کلیپ‌ها را جابجا ‌کنید برای نشانه‌گذاری در طول مدت پروژه باید از Sequence Marker استفاده‌ کنید. برای مثال یک کلیپ‌ صوتی در این قسمت قرار‌دارد که در انتها یک ضربه نهایی در آن مشاهده می‌شود فرض‌ کنید که باید در انتهای آن و در زمان ضربه یک مارکر در Sequence ایجاد شود جهت انجام این‌ کار ابتدا بر روی منوی Marker سپس گزینه Set Sequence Marker و در انتها گزینه Unnumbered کلیک‌کنید. به این‌ ترتیب یک Sequence Marker ایجاد می‌شود. دست اندرکاران: آتنا میرزایی، ملیحه عسگری، فرهاد رمضانی

ترتیب پیشنهادی آسان پی سی

برای یادگیری پریمیر

مطالب مرتبط

Leave a Comment