۳۰ تیر، ۱۴۰۳
خانه » قرار دادن تصویر در یک متن

Tag : قرار دادن تصویر در یک متن

فتوشاپ

فصل شانزدهم | درس چهارم: قرار دادن تصویر در یک متن

فرهاد رمضانی
قرار دادن تصویر در یک متن در فتوشاپ می‌توانید متن را با استفاده از تصویر دلخواه پر کنید. همان‌طور که مشاهده می‌نمایید در این فایل...