فصل ششم | درس پنجم: کنترل Spamها یا هرزنامه‌ها

کنترل Spamها یا هرزنامه‌ها

گوگل ميل داراي Filter Spam بسيار نيرومندي است،‌ پيام‌هايي كه برچسب Spam دارند در پوشه Spam قرار مي‌گيرند.

با كليك بر روي Delete All Spam Messege Now مي‌توانيد تمام پيام‌هاي Spam را حذف نماييد.

همچنين مي‌توانيد ايميل مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي دكمه Delete forever كليك كنيد.

اگر پيام‌هاي Spam به اشتباه به Inbox آمده باشد مي‌توايند ايميل مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي Report Spam كليك كنيد.

اگر پيام‌هايي كه Spam نيستند اشتباهاً به Spam‌ها رفته باشند مي‌توانید ايميل مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي Not Spam كليك كنيد.

با اين كار به گوگل اعلام مي‌كنيد كه چنين پيام‌هايي را به پوشه Spam نفرستد.
همچنين مي‌توانید با Add كردن فرستنده به Contact‌هايتان از رخ دادن مجدد اين كار جلوگيري نماييد، زيرا ايميل‌هايي كه ‍Contact‌هايتان مي‌فرستند به Spam نخواهد رفت.
اگر مطمئن نيستيد كه يك پيام Spam است يا خير، پس از بازكردن پيام Show Details را كليك كنيد.

اگر ايميل شما پس از كلمه: To قرار گرفته بود مطمئن باشيد اين پيام Spam نيست. زيرا پيام‌هاي Spam اغلب بعد از كلمه BCC قرار مي‌گيرند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید