۳۰ خرداد، ۱۴۰۳
Image default
خانه » فصل پانزدهم| درس دوم: نحوه ایجاد عنوان بر روی تصویر- بخش دوم

فصل پانزدهم| درس دوم: نحوه ایجاد عنوان بر روی تصویر- بخش دوم

نحوه ایجاد عنوان بر روی تصویر- بخش دوم

گاهی اوقات نوشته‌هایی در زیر تصاویر ویدئویی نمایش داده می‌شود این نوشته‌ها Lower third نامیده می‌شود توجه داشته ‌باشید که این نوشته‌ها در بالای اجزای تصویر نیز می‌توانند قرار بگیرند این نوشته‌ها را می‌توانید با نرم‌افزار‌های طراحی مانند Photoshope,Indesigne,Instaurator و یا حتی After Effect نیز ایجادکنید. با این حال چنانچه به این نرم‌افزارها نیز دسترسی نداشته باشید نیز می‌توانید از ویژگی ساخت تیتراژ در Premiere استفاده‌کنید. به این منظور در پنل Project بر روی New کلیک کرده و گزینه Title را برگزینید. سپس در فیلد Name نام مورد نظر را وارد نموده و بر روی Ok کلیک ‌کنید. در بخش گذشته آموختید که چگونه از ابزار تایپ استفاده‌ نمائید در این بخش از این اشکال جهت ایجاد Title استفاده می‌شود.
به این منظور ابزار Wedge یا مثلث را انتخاب‌کرده و ضمن فشرده نگه‌داشتن کلید Shift یک مثلث ایجاد‌کنید. با فشرده نگه داشتن این کلید طول و عرض شکل یکسان باقی‌ می‌ماند. حال ابزار Rectangle را انتخاب ‌کرده و یک مستطیل در قسمت پایین آن رسم‌ نمائید. سپس با استفاده از ابزار Selection محل قرارگیری آنها را تنظیم‌کنید. با کلیک و درگ هر یک از این دستگیره‌ها می‌توانید سایز اشکال را تغییردهید. جهت انتخاب چند شکل کافی‌است با استفاده از ابزار Selection بر روی یکی از آنها کلیک‌نموده و ضمن فشرده نگه‌داشتن کلید Shift بر روی سایر اشکال نیز کلیک‌کنید. پس از انتخاب اشکال می‌توان از گرینه‌های Align نیز استفاده‌نمود. فرض‌کنید که باید خط پایین این دو شکل بر روی یکدیگر قرار بگیرند جهت انجام این کار بر روی این آیکن کلیک نمایید. همچینین باید خطوط سمت چپ این دو شکل نیز بر روی یکدیگر قرار بگیرد بنابراین بر روی آیکن Horizontal left نیز کلیک کنید. در ادامه یک مثلث دیگر در مقابل مثلث اول ایجاد کنید به این منظور بر روی ابزار Wedge کلیک‌کرده و ضمن فشرده نگه‌داشتن کلید Shift یک مثلث دیگر رسم‌کنید. حال می‌توانید این مثلث را حول یک محور بچرخانید به این منظور از ویژگی Rotation استفاده می‌شود. اکنون با کلیک و درگ آنرا بر روی ۱۸۰ درجه قراردهید سپس مجدداً ابزار Selection را انتخاب‌کرده و آنرا در محل مورد نظر قراردهید. حال کلید Shift را فشرده و پس از کلیک بر روی این شکل بر روی دکمه Vertical top کلیک‌کنید. سپس جهت قرارگیری خطوط سمت راست آنها بر روی یکدیگر بر روی آیکن Horizontal Rightکلیک‌کنید. در نهایت بر روی یک نقطه خالی کلیک ‌نمایید تا از حالت انتخاب خارج شوند. فرض‌کنید که باید این مثلث را به حالت کوه در بیاورید بنابراین مقدار ویژگی Rotation را تغییر دهید. همین‌کار را برای مثلث دیگر نیز انجام‌ دهید. حال بر روی این مثلث کلیک‌ نموده و ضمن فشرده نگه‌داشتن کلید Alt درگ‌کنید به این ترتیب یک کپی از شکل ایجاد می‌شود. همین کار را برای مثلث دیگر نیز انجام‌ دهید. اکنون ابزار Line را انتخاب ‌کرده و خطی در این قسمت رسم‌ کنید. یک خط دیگر نیز در بالا رسم‌ نمایید حال یک خط کوتاهتر،کمی بالاتر از آن رسم‌کنید همانگونه که می‌بینید فاصله خط دوم زیاد شده‌است بنابراین با استفاده از ابزار Selection آن را به سمت پایین درگ‌نمایید حال مقدار پارامتر Line Wight را به ۲ کاهش‌دهید تا خط باریکتر شود. با استفاده از ویژگی‌های مختلف می‌توانید خطوط را تغییردهید. به عنوان مثال این خط را با تغییر میزان Rotation بچرخانید اکنون مجدداً ابزار Line را انتخاب‌کرده و یک خط دیگر در پایین رسم‌نمایید سپس با انتخاب ابزار Selection و استفاده از کلیدهای جهت‌دار آنرا بالاتر ببرید. در ادامه مقدار Line Wight را روی ۲ قرار داده و در صورت لزوم آنرا کمی بچرخانید به این ترتیب یک Title زیبا ایجاد می‌شود. اکنون می‌توانید متن موردنظر را به آن بیافزایید. حال با استفاده از ابزار Type در یک نقطه خالی یک کادر متنی ایجادکرده و متن را در آن واردکنید دلیل این امر آنست که چنانچه کادر را بر روی شکل اصلی ایجادکنید و بخواهید آنرا تغییر دهید ممکن‌ است بجای متن بر روی شکل کلیک ‌کنید. اکنون Font Size را کاهش ‌دهید سپس باید رنگ را نیز تغییر دهید به این‌ منظور بر روی این نمونه ‌رنگ کلیک ‌کرده و رنگ مورد نظر را برگزینید در نهایت بر روی Ok کلیک‌کنید. حال متن موردنظر را واردکنید اکنون مجدداً این متن را انتخاب کرده و سایز Font را تغییردهید. می‌توانید Tracking یا مقدار فاصله بین حروف را نیز افزایش‌دهید. حال ابزار Selection را انتخاب‌نموده و این متن را در مکان اصلی خود قرار دهید. سپس مقدار Rotation را کمی تغییر دهید تا با اشکال دیگر هماهنگ ‌شود در صورت لزوم می‌توانید خطوط را نیز بچرخانید در انتها Titler را ببندید سپس این کلیپ را بر روی Video track 2درگ‌کنید. با اجرای ویدئو می‌توانید آنرا مشاهده‌ نمائید.   همچنین می‌توانید بر روی آن کلیک‌ کرده و با استفاده از ویژگی‌های زیرمجموعه Motion آنرا تغییردهید. به عنوان مثال می‌توان محل قرار گیری آنرا تغییر داد. جهت ویرایش اجزای اصلی Title مانند نوع Font و یا Size آن کافی‌است بر روی این کلیپ در پنل Project دوبار کلیک ‌نمایید به این ترتیب این عنوان در Title بازشده و می‌توانید تغییرات موردنظر را اعمال کنید. به عنوان مثال سایز Font و Tracking را تغییر داده و Titler را ببندید. مشاهده می‌نمایید که به صورت خودکار این کلیپ در پنل Timeline نیز آپدیت می‌شود. دست اندرکاران: آتنا میرزایی، ملیحه عسگری، فرهاد رمضانی

ترتیب پیشنهادی آسان پی سی

برای یادگیری پریمیر

مطالب مرتبط

Leave a Comment