فصل هشتم | درس پنجم: قالب‌بندی داده‌های یک جدول

قالب‌بندی داده‌های یک جدول

قالب‌بندي يك كاربرگ شباهت زيادي به قالب‌بندي يك واژه‌پرداز دارد، يعني ابتدا بايد متن يا سلول مورد نظر را انتخاب كنيد سپس تغييرات دلخواه را بر آن اعمال نماييد، در اين درس بر روي همان كاربرگي كار مي‌كنيم كه در درس قبل ايجاد نموديم، حال مي‌خواهيم كمي قالب‌بندي آن را تغيير دهيم، در سربرگ Home و در بخش Number مي‌توانيد ظاهر اعداد را بر اساس واحد پول، درصد، كاما، تعداد اعشار و ساير موارد تغيير دهيد.

همچنين در سربرگ Home گزينه‌هاي فراواني براي قالب‌بندي متن وجود دارد، اين گزينه‌ها در بخش‌هاي Font و Alignment قرار گرفته‌اند، به عنوان مثال سلول‌هاي JobA و JobB را انتخاب كنيد.
حال در بخش Font بر روي B كليك كنيد تا به صورت Bold يا درشت درآيند، سپس روي دكمه وسط‌چين كليك كنيد.

كادر و رنگ سلول‌هاي انتخاب شده را نيز مي‌توان تغيير داد، سلول‌هاي C6 و B6 كه به درآمدهاي ساليانه اختصاص دارند را انتخاب كنيد،‌حال روي اين فلش كليك و يك رنگ سبز روش را برگزينيد.

Excel چندين گزينه قالب‌بندي Built-in دارد كه مي‌توان آن‌ها را در بخش Styles يافت، ابتدا با كليك و درگ تمام سلول‌هاي استفاده شده در اين كاربرگ را انتخاب كنيد، حال بر روي دكمه Format as Table كليك و يكي از طرح‌هارا انتخاب كنيد.

به اين ترتيب در يك كادر محاوره‌اي از كاربر خواسته مي‌شود سلول‌هاي حاوي داده را تاييد كند.
از آنجا كه قبل از انتخاب نحوه قالب‌بندي تمام سلول‌هاي مورد نظر را انتخاب كرده بوديد در اين فيلد سلول‌هاي A1 تا C6 به عنوان سلول‌هاي حاوي داده در نظر گرفته شده بودند، از آن‌جا كه جدول داراي عنوان مي‌باشد گزينه my table has headers را فعال كنيد، به اين ترتيب عناوين JobA و JobB در جاي خود حفظ خواهند شد، در پايان روي Ok كليك كنيد.

در سلولي خارج از محل انتخاب شده كليك كنيد تا از حالت انتخاب خارج شود، همان‌گونه كه مشاهده مي‌كنيد منطقه‌اي كه انتخاب شده بود قالب‌بندي شده و به شكل يك جدول زيبا درآمده است.

به فلش‌هايي كه در كنار عناوين در رديف اول ايجاد شده‌اند توجه كنيد، با كليك بر روي اين فلش‌ها مي‌توانيد ستون را به چندين روش مختلف مرتب كنيد، البته در مورد اين كاربرگ نمي‌توان از هيچ كدام از اين كاربرگ‌ها استفاده نمود، چنانچه ستوني شامل چيزي مانند منابع درآمدي جديد باشد مي‌توانيد با استفاده از اين گزينه‌ها آن‌ها را كوچك‌ترين به بزرگ‌ترين و يا بلعكس مرتب نماييد، همچنين مي‌توانيد از فيلترهاي ديگري كه در اين منو وجود دارند بهره‌بگيريد. براي بسته شدن اين كادر باز شده كليد Esc را در صفحه كليد فشار دهيد.

از آنجايي كه در سلول A1 متني براي عنوان در نظر گرفته نشده، به طور خودكار عبارت Coumn1 ايجاد شده است، در صورت تمايل مي‌توانيد پس از انتخاب متن يك بار كليد space و سپس كليد Enter را فشار دهيد تا متن درون اين سلول حذف شود.

در اين درس نمي‌خواهيم به طور اختصاصي به جزئيات قالب‌بندي در متن بپردازيم و همين‌مقدار كافي است تا به طور كلي با تنظيمات قالب‌بندي در برنامه‌هاي Spread Sheet آشنا شويد،‌همان‌گونه كه مشاهده نموديد قالب‌بندي در اين برنامه‌ها به قالب‌بندي متن در برنامه‌هاي واژه‌پرداز شباهت زيادي دارد ، ابتدا قسمت‌هاي مورد نظر را انتخاب كرده و سپس آن‌ها را تغيير دهيد.

3 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید