فصل هشتم | درس دوم: قالب‌بندی متن

قالب‌بندی متن

در اين درس روش‌هاي قالب‌بندي و ويرايش متن تايپ شده در واژه‌پردازها را بررسي خواهيم كرد، منظور از قالب‌بندي، تغيير دادن ظاهر پاراگراف‌ها، جملات، كلمات و يا حتي حروف تايپ شده در واژه‌پرداز مي‌باشد.
مي‌خواهيم اين فايل را در برنامه Microsoft Word باز كنيم، در صورتي كه نرم‌افزار Word روي كامپيوتر نصب نشده باشد، مي‌توان از WordPad استفاده كرد، همان‌طور كه گفته شد Wordpad يك نرم‌افزار واژه‌پرداز ساده و رايگان است.
در منوي Start روي منوي بازشوي All Programs كليك كنيد، در پوشه Accessories مي‌توانيد Wordpad را بيابيد.

همچنين مي‌توانيد روي فايل كليك راست كرده و از منوي بازشوي Open with، گزينه Wordpad را برگزينيد، در اين مورد روي Microsoft Word كليك كنيد.

در مبحث قالب‌بندي متن تمام واژه‌پردازها از اين قانون جهاني متن پيروي مي‌كنند كه هر آيتمي را كه بخواهيد قالب‌بندي نماييد بايد انتخاب شده باشد.
انتخاب متن يعني نشان‌گر موس را در ابتداي متني كه مي‌خواهيد قالب‌بندي كنيد قرار دهيد،‌آن‌گاه با فشردن و نگاه داشتن كليد چپ موس نشان‌گر موس را به سمت انتهاي متن درگ نماييد.

اين كار باعث مي‌شودكه تغييرات تنها در قسمت انتخاب شده انجام شود، پس از انتخاب متن نوبت به ابزار قالب‌بندي مي‌رسد.
در Word اغلب ابزارهاي قالب‌بندي در سربرگ Home قرارد دارند، ‌واژه‌پردازهاي ديگر داراي formation inspecteur، Panel يا پلت‌هايي هستند كه مطمئناً به راحتي يافته مي‌شوند، پس از انتخاب متن در سربرگ Home و در بخش Font روي B كليك كنيد، B به معناي Bold يا درشت است، مشاهده مي‌كنيد كه متن تغيير كرده است، دكمه I متن را Italic مي‌كند و دكمه U نيز در زير متن يك خط ايجاد مي‌كند.

در منوي بازشوي بالا مي‌توانيد فونتتان را برگزينيد، هنگامي كه موس روي فونت خاصي نگه‌مي‌داريد هم‌زمان متن انتخاب شده تغيير مي‌كند.

اكثر واژه‌پردازها اين قابليت را دارند كه چندين بار تغييرات انجام شده را بازگرداني نمايند، اين ويژگي باعث مي‌شود كه كاربر بدون نگراني از خراب كردن فايل فرمت‌هاي مختلف قالب‌بندي متن را تجربه كند.
به اين ترتيب اگر از آخرين تغييرات انجام شده راضي نيستيد مي‌توانيد در Word با كليك روي دكمه Undo در كنار دكمه Save اين تغييرات را بازگرداني نماييد.

در واژه‌پردازهاي ديگر ممكن است اين دستور در منوي Edit قرار گرفته باشد، كليدهاي Ctrl+z كليدهاي جهاني براي عمل بازگرداني مي‌باشند.
بهتر است اين كليدهاي ميانبر را به خاطر بسپاريد تا به جاي كليك روي دكمه Undo از آن‌ها استفاده كنيد، با هر بار فشردن Ctrl+z تغييرات يك مرحله به عقب بازمي‌گردد، اين نكات اصول قالب‌بندي متن مي‌باشند كه در تمام واژه‌پردازها قابل اجرا مي‌باشند.

اكثر واژه‌پردازها اين امكان را ايجاد مي‌نمايند كه كاربر بتواند بخشي از متن را انتخاب كند كه از نظر فيزيكي با يكديگر پيوستگي ندارند، براي اين كار ابتدا يك قسمت از متن را انتخاب كنيد، حال كليد Ctrl را فشرده و نگه‌داريد، سپس قسمت ديگري از متن را انتخاب نماييد.
پس از انتخاب هر دوقسمت بر روي دكمه B و I كليك كنيد، همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد اين تغييرات در مورد هر دو متن انتخاب شده ايجاد شده است.

بخشي از سربرگ Home با نام Paragraph وجود دارد، اين چهار دكمه در تمام واژه‌پردازها ديده مي‌شوند.

دكمه Justify (اولين دكمه از سمت راست) مربوط به نحوه چينش پاراگراف مي‌باشد، براي انجام تغيير در چينش پاراگراف نيازي به انتخاب همه آن نيست، كافي است ابتدا در هر جاي پاراگراف كليك نموده و سپس يكي از دكمه‌هاي چپ‌چين، وسط‌چين، راست‌چين و يا Justify را كليك كنيد.

در اين منو چپ‌چين حالت پيش‌فرض است و Justify فاصله بين كلمات را به گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه سمت‌راست و سمت چپ پاراگراف با حاشيه‌هاي صفحه هماهنگ شوند.

به نظر مي‌رسد كه فاصله بين كلمات بيش‌از حد زياد شده است، بنابراين مجدداً روي چپ‌چين كليك كنيد، تازماني كه نشان‌گر موس روي پاراگراف باشد دكمه چپ‌چين روي همان پاراگراف تاثير مي‌گذارد.

براي اين‌كه چينش چندين پاراگراف را تغيير دهيد ابتدا بايد آن‌ها را انتخاب كرده باشيد، كافي است فقط قسمتي از پاراگراف‌ها انتخاب شده باشد
به عنوان مثال انتهاي پاراگراف اول و ابتداي پاراگراف دوم را انتخاب مي‌كنيم. مشاهده مي‌كنيد كه با انتخاب حالت‌هاي چينش مختلف هر دو پاراگراف به طور كامل تغيير مي‌كند. پاراگراف‌ها را مي‌توانيد با كليك كردن از حالت‌ انتخاب خارج كنيد.

حال به بررسي دستورات Copy، Cut و Paste مي‌پردازيم، در يكي از فصل‌هاي قبلي اين دستورات را بررسي كرده بوديم، در اين درس يك مثال عيني را بررسي مي‌كنيم.
معمولاً در تمام برنامه‌هاي واژه‌پرداز اين دستورات در منوي Edit قرار دارند، البته در تمام برنامه‌هايي كه مي‌توان در آن‌ها تايپ كرد و متني را ايجاد نمود نيز همين‌گونه‌است. در Word اين دستورات در سربرك Home و در بخش ‍Clipboard قرار دارد.
مي‌توانيد در اين قسمت دستورات Copy، Cut و Paste را ملاحظه كنيد.

فرض كنيد بخواهيم جاي پاراگراف سوم را با جاي پاراگراف دوم عوض كنيم،‌ابتدا بايد تمام پاراگراف را انتخاب كنيد، براي انتخاب سريع پاراگراف سه بار پشت‌سر هم به سرعت كليك كنيد، حال مجدداً آن را از حالت انتخاب خارج كنيد، دوبار كليك بر روي يك كلمه آن را به حالت انتخاب درمي‌آورد، اما به سه بار كليك بروي آن كلمه پاراگرافي كه كلمه دورن آن قرار دارد انتخاب مي‌شود، حال كه تمام پاراگراف انتخاب شده است مي‌توانيد روي دكمه Cut كليك كنيد، البته ممكن است در نرم‌افزارهاي ديگر اين دستور در منوي Edit باشد،‌همچنين مي‌توانيد از كليدهاي ميانبر Ctrl+x استفاده كنيد.

همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد متن انتخاب شده از سند حذف مي‌شود، البته قسمت حذف شده در بخش خاصي از ‍Clipboard قرار گرفته است.

حال در ابتداي پاراگراف دوم كليك مي‌كنيم، مي‌خواهيم متن Cut شده در اين قمست پديدار شود. براي Paste كردن متن ابتدا بايد علامت چشمك‌زن در محل مورد نظر قرار گرفته باشد، پس از اين كار در اكثر واژه‌پردازها مي‌توانيد در منوي Edit گزينه Paste را انتخاب كنيد، در Word مي‌توانيد گزينه Paste را در سربرگ Home كليك كنيد.

همچنين مي‌توانيد از كليدميانبر اين كار يعني ‍Ctrl+v نيز استفاده نماييد، با اين كار متن ‍Cut شده به جايگاه پاراگراف دوم Paste مي‌شود.

بنابراين از Cut هنگامي استفاده مي‌شود كه بخواهيد متن را از جايي به جاي ديگر منتقل كنيد،‌نكته مثبت اين عمل آن است كه مي‌توان از متن Copy يا Cut شده در هر برنامه‌اي كه text را شناسايي كند استفاده كرد، بنابراين مي‌توان متن تايپ‌شده در Word را نيز به برنامه‌هاي ديگر مثل WordPad يا برنامه‌هاي طراحي وب منتقل كرد.
دستور Copy زماني استفاده مي‌شود كه نخواهيد متن را از سند حذف كنيد، به عنوان مثال فرض كنيد كه بخواهيم بخش اول اين متن را در ابتداي بخش دوم آن تايپ كنيم.
متن بخش اول به طور مناسبي قالب‌بندي شده است، يعني عنوان Bold شده و متن اصلي نيز با فونت مورد نظر تايپ شده است
عنوان و پاراگراف اول را انتخاب مي‌كنيم، حال روي دكمه ‍Copy كليك مي‌نماييم. در اين مورد نيز مي‌توانيد گزينه Copy را در منوي Edit انتخاب كنيد و يا كليدهاي ميانبر Ctrl+C را فشار دهيد، مشاهده مي‌كنيد كه تغييري در متن ايجاد نمي‌شود بلكه تنها نسخه‌اي از آن در Clipboard ذخيره شده است.

نوار لغزنده را به سمت پايين كشيده و در جايي كه مي‌خواهيد بخش دوم آغاز شود كليك كنيد، حال با فشردن كليدهاي Ctrl+V متن را Paste كنيد.

اكنون ۱ را به ۲ تغيير داده و عنوان Introduction را انتخاب مي‌كنيم، پس از فشردن كليد Caps Lock عبارت مورد نظر را براي بخش ۲ وارد مي‌كنيم.
در صورتي كه تمايل داريد چيزي كه تايپ مي‌كنيد با يك متن موجود جابه‌جا شود بايد ابتدا متن قديمي را انتخاب كرده باشيد، در اين صورت با شروع به تايپ كردن متن انتخاب شده حذف مي‌گردد و متن جديد به جاي آن قرار مي‌گيرد، در مورد متن اصلي نيز همين‌گونه است، مي‌خواهيم فقط قالب‌بندي آن حذف شود نه خود آن، بنابراين ابتدا آن را انتخاب و سپس تايپ كردن را آغاز كنيد،‌به اين ترتيب در اين درس با كاربردهاي عملي Copy، ‍Cut و Paste آشنا شديد. مجدداً بر اهميت استفاده از كليدهاي ميانبر براي Copy، ‍Cut و Paste تاكيد مي‌شود، از آن‌جايي كه كليدهاي X و C و V در كنار يكديگر قرار دارند، مي‌توانيد به آساني با فشردن كليد Ctrl و هر كدام از اين دكمه‌ها با دست چپ از هر يك از اين دستورات استفاده كنيد، به اين ترتيب با دست راست و حركت موس انتخاب متن را انجام مي‌دهيد و با دست چپ دستورات Copy، ‍Cut و Paste را اجرا مي‌كنيد،

به ياد داشته باشيد هنگامي كه متني را Cut يا ‍Copy مي‌نماييد تا زماني كه چيز ديگري ‍Copy نكرده باشيد به دفعات نامحدود مي‌توانيد آن را Paste كنيد.
در صورت لزوم نشانگر موس را به پايين سند منتقل كنيد. حال كليدهاي Ctrl+V را فشرده و متن را مجدداً Paste كنيد، همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد متني كه كپي كرده‌ايم همچنان در Clipboard قرار داشته است.
مي‌توانيد فشردن كليدهاي Ctrl+V را به دفعات دلخواه ادامه دهيد، تا زماني كه متن ديگري را Cut يا Copy نكرده باشيد همان متن به فايل افزوده مي‌شود.

بعد از آن‌كه متني ‍Copy يا Cut شود آن متن جاي متن قبلي را در Clipboard خواهد گرفت.
در اين درس مهارت قالب‌بندي و انتخاب كه در تمام واژه‌پردازها قابل استفاده‌اند را بررسي كرديم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید